Harper R // YOB: 2013 Hair: Blonde Hair: Eyes: Blue