Caroline L // Height: 5’2 YOB: 2002 Hair: Dark Blonde  Eyes: Blue